ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เรือนแรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เรือนแรม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ขนอม นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 99/1 หมู่ 1 ถ.อัครวิถี ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7532 6158, 08 3170 4715
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : sadjungkawomo@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย