ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ลอย ชาเลท์

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ลอย ชาเลท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ลานสกา นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 21/2 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1895 1970, 0 7539 1228
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย