ข้อมูลที่พัก: วังศิลา แค้มป์ปิ้ง กรุงชิง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : วังศิลา แค้มป์ปิ้ง กรุงชิง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านกรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 16/1 หมู่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7539 4304, 08 7284 7940, 08 7903 6210
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangsila-camping.com
 • อีเมลล์ : wangsilacamping@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย