ข้อมูลที่พัก: สุชาดา วิลล่า

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ชื่อโรงแรม : สุชาดา วิลล่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ขนอม นครศรีธรรมราช
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 65/3 หมู่ 8 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7476 0010, 0 7552 8459
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : suchadavilla@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย