ข้อมูลที่พัก: ต้นธาร รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ชื่อโรงแรม : ต้นธาร รีสอร์ท แอนด์ สปา
  • สถานที่ : ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 100 หมู่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7546 0574, 08 1945 0263, 08 6952 9505
  • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
  • เว็บไซต์ : tontarnresortsandspa.com/
  • อีเมลล์ : info@tontarnresortandspa.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย