ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เดอะ ซิตี้ ปาร์ค

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เดอะ ซิตี้ ปาร์ค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5474 1343-52
 • จำนวนห้อง : 129 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thecityparkhotel.com
 • อีเมลล์ : booking@thecityparkhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย