ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เดอะ ซิตี้ ปาร์ค

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เดอะ ซิตี้ ปาร์ค
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : เมือง น่าน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5474 1343-52
  • จำนวนห้อง : 129 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.thecityparkhotel.com
  • อีเมลล์ : booking@thecityparkhotel.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย