ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่จริม

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่จริม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่จริม น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 35 หมู่ 5 บ้านห้วยทรายมูล ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5473 0040-1
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย