ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เทวราช

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เทวราช
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 800 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 466 ถ.สุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5471 0212, 0 5475 1577
 • จำนวนห้อง : 152 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dhevarajhotel.com
 • อีเมลล์ : inq@dhevarajhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย