ข้อมูลที่พัก: น่าน เกสท์เฮาส์

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : น่าน เกสท์เฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 170 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 57/15 ถ.มหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5477 1849, 08 1288 8484, 08 9431 9079
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nan-guesthouse.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย