ข้อมูลที่พัก: น่าน เดอะ วอเตอร์ไซต์ รีสอร์ทแอนด์แคมปิ้ง

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : น่าน เดอะ วอเตอร์ไซต์ รีสอร์ทแอนด์แคมปิ้ง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 700 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 293 หมู่ 10 บ้านผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5470 1001, 0 5479 8018, 08 1365 0404
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nanthewatersideresort.com
 • อีเมลล์ : nanthewatersideresort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย