ข้อมูลที่พัก: น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 229 หมู่ 4 ถ.สายน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5468 2251-2
 • จำนวนห้อง : 44 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nanvalley.com
 • อีเมลล์ : nanvalley2007@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย