ข้อมูลที่พัก: บ่อเกลือวิว รีสอร์ท

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : บ่อเกลือวิว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ่อเกลือ น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,650 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 209 บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1809 6392, 0 5477 8140
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bokluaview.com
 • อีเมลล์ : admin@bokluaview.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย