ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ริมสวนเพลส

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ริมสวนเพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 220 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 300 หมู่ 3 ถ.ผากอง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5477 4660-2, 08 1595 9000
 • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย