ข้อมูลที่พัก: ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงกลาง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : 144 หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5479 7044, 08 1952 5053, 08 1735 5322
 • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.juthamasresort.com
 • อีเมลล์ : polgrittt@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย