ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เวียงแก้ว

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เวียงแก้ว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ภูเพียง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 379 หมู่ 2 ถ.น่าน-แม่จริม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5475 0573, 0 5475 0987
 • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย