ข้อมูลที่พัก: ศศิดารา รีสอร์ท

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : ศศิดารา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 7,000 บาท
 • ที่อยู่ : 629 หมู่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5477 4483, 0 5477 3936
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sasidararesort.com
 • อีเมลล์ : info@sasidararesort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย