ข้อมูลที่พัก: สุขไทยโฮม แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : สุขไทยโฮม แอนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 750 บาท
 • ที่อยู่ : 273 หมู่ 2 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5460 0111, 08 1583 9853, 08 18465341
 • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย