ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อูปแก้ว รีสอร์ท

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อูปแก้ว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปัว น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 590 - 1,900 บาท
 • ที่อยู่ : 329 หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5475 6587-9, 08 1764 8685
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.oopkaewresort.com
 • อีเมลล์ : oopkaew@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย