ข้อมูลที่พัก: เอื้องคำ เกสท์เฮาส์

จังหวัดน่าน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 • ชื่อโรงแรม : เอื้องคำ เกสท์เฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง น่าน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 319 หมู่ 3 หมู่บ้านสวนหอม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5477 5817, 08 9852 5570, 08 6310 7477
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.eurnkgum.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย