ข้อมูลที่พัก: ริมโขงรีสอร์ท

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : ริมโขงรีสอร์ท
  • สถานที่ : ติดกับริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านบุ่งคล้าเหนือ ตำบลบุ่งคล้า ติดกับริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงพัง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5006 0708, 0 4249 9071
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย