ข้อมูลที่พัก: เอ็กซ์.โอ

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : เอ็กซ์.โอ
  • สถานที่ : โพนพิสัย หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : ถนนพิสัยสรเดช บ้านจอมนาง อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4247 1466
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย