ข้อมูลที่พัก: มัลลิกา รีสอร์ท

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : มัลลิกา รีสอร์ท
  • สถานที่ : ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 17/1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4245 1666, 08 7101 7977
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย