ข้อมูลที่พัก: สมานมิตร

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : สมานมิตร
  • สถานที่ : บึงกาฬ หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4249 1377
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย