ข้อมูลที่พัก: ศรีสุวรรณ

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

 • ชื่อโรงแรม : ศรีสุวรรณ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง หนองคาย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 765 ซอยข้างโรงแรมหนองคายแกรนด์ อำเภอเมือง จ.หนองคาย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4242 3972-3
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย