ข้อมูลที่พัก: เรือนไท

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : เรือนไท
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 120 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : ถนนริมโขง อำเภอเมือง จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4241 2519, 08 9186 7227
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย