ข้อมูลที่พัก: ริมโขง

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : ริมโขง
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 180 บาท
  • ที่อยู่ : 815 /1-4 ถ. ริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4246 0625, 08 1814 5811
  • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : webmaster@rimkhong.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย