ข้อมูลที่พัก: พูนทรัพย์

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : พูนทรัพย์
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 150 บาท
  • ที่อยู่ : 843 ถนนมีชัย ตรงข้ามวัดศรีชมชี่น อำเภอเมือง จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4241 1031
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย