ข้อมูลที่พัก: บ้านแม่โฮมสเตย์

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านแม่โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง หนองคาย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 200 บาท
 • ที่อยู่ : หลังวัดจันทร์สามัคคี อำเภอเมือง จ.หนองคาย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4246 7125, 08 1869 7588
 • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย