ข้อมูลที่พัก: โชติ

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : โชติ
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : บ้านเนินพระเนาว์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7213 4747, 08 6858 9947, 08 9444 4890
  • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย