ข้อมูลที่พัก: ซี.เค.แมนชั่น

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : ซี.เค.แมนชั่น
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 450 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : ซอยดอนโพธิ์ ใกล้กับมณฑลหล่อยาง อำเภอเมือง จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4241 1224
  • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย