ข้อมูลที่พัก: โขงริเวอร์

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : โขงริเวอร์
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : ตรงข้ามสถานีรถไฟเก่า อำเภอเมือง จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4241 1277, 0 4246 5557
  • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย