ข้อมูลที่พัก: แก้วคูณ

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : แก้วคูณ
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 64/1 ถนนนาคลองใหม่ หลังโรงพยาบาลหนองคายแกรนด์ อำเภอเมือง จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4241 3816-7, 08 4686 0713
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย