ข้อมูลที่พัก: เอส.ซี

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : เอส.ซี
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 260 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : ติดกับสถานีอนามัยวัดจันทร์สามัคคี อำเภอเมือง จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1057 8800
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย