ข้อมูลที่พัก: เชไก่เกสท์เฮาส์

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : เชไก่เกสท์เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 120 - 150 บาท
  • ที่อยู่ : 1160 ซอยสโมสร อำเภอเมือง จ.หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4246 0868
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย