ข้อมูลที่พัก: กรีนเฮาส์

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : กรีนเฮาส์
  • สถานที่ : ท่าบ่อ หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 200 บาท
  • ที่อยู่ : ถนนนิกรประสิทธิ์ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4243 1766
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย