ข้อมูลที่พัก: ศราวุธ รีสอร์ท

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : ศราวุธ รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง หนองคาย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 180 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4241 1006
  • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย