ข้อมูลที่พัก: แม่โขงริเวอร์

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

  • ชื่อโรงแรม : แม่โขงริเวอร์
  • สถานที่ : ตรงข้ามสถานีรถไฟเก่า
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 179 ถ. แก้ววรวุฒิ (ตรงข้ามสถานีรถไฟเก่า) อ. เมือง จ. หนองคาย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4241 1277 , 0 4246 5557
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย