ข้อมูลที่พัก: ทิพย์

จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

 • ชื่อโรงแรม : ทิพย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง หนองคาย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 9 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4246 4514-5
 • จำนวนห้อง : 119 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@tiphotel.net
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย