ข้อมูลที่พัก: นนท์นที รีสอร์ท & เรสเทอรองคส์

จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : นนท์นที รีสอร์ท & เรสเทอรองคส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง นนทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 9/69 หมู่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2879 5773-4
 • จำนวนห้อง : 29 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nontnateeresort.com
 • อีเมลล์ : info@nontnateeresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย