ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์ สวนเกร็ดพุทธ

จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์ สวนเกร็ดพุทธ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากเกร็ด นนทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 200 บาท
 • ที่อยู่ : 59/4 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1455 5534, 08 1438 4792, 0 2503 4886-7
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย