ข้อมูลที่พัก: กลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์

จังหวัดพังงา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

 • ชื่อโรงแรม : กลุ่มเกาะยาวโฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะยาว พังงา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 650 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 5/3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7659 7428, 08 9723 5367
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kohyaohomestay.com
 • อีเมลล์ : kohyao07@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย