ข้อมูลที่พัก: โรงแรมทวีสุข

จังหวัดพังงา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมทวีสุข
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พังงา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 79 ถ.เพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7641 2100
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย