ข้อมูลที่พัก: ทะเลน้อย รีสอร์ท

จังหวัดพัทลุง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

 • ชื่อโรงแรม : ทะเลน้อย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ควนขนุน พัทลุง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 309 หมู่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1189 6193, 0 7468 5056
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thalenoiresort.com
 • อีเมลล์ : thalenoiresort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย