ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า

จังหวัดพัทลุง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ศรีบรรพต พัทลุง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 60 หมู่ 9 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7468 9194-5
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : reserve@dnp.go.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย