ข้อมูลที่พัก: บ้านล้านบัว รีสอร์ท

จังหวัดพัทลุง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

 • ชื่อโรงแรม : บ้านล้านบัว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ควนขนุน พัทลุง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 152 หมู่ 2 บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7468 5573, 08 1368 3081
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย