ข้อมูลที่พัก: ลำปำรีสอร์ท

จังหวัดพัทลุง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

 • ชื่อโรงแรม : ลำปำรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พัทลุง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 88 หมู่ 6 ถ.อภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7460 4525, 08 1957 3437
 • จำนวนห้อง : 68 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lampamresort.com
 • อีเมลล์ : lampamresort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย