ข้อมูลที่พัก: โรงแรม สยาม

จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม สยาม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ธัญบุรี ปทุมธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 290 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 336/309 หมู่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2531 0774, 0 2531 3394
 • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย