ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ธารทอง

จังหวัดพะเยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ธารทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พะเยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 120 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 55-57 ถ.ดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5443 1302, 0 5443 1342
 • จำนวนห้อง : 124 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย