ข้อมูลที่พัก: บัวทอง รีสอร์ท

จังหวัดพะเยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • ชื่อโรงแรม : บัวทอง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงคำ พะเยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 205 หมู่ 1 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5445 2831, 08 1724 5482
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : tharinee.w@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย