ข้อมูลที่พัก: โรงแรม พะเยา เกทเวย์

จังหวัดพะเยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม พะเยา เกทเวย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พะเยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 7/36 ถ.ประตูกลอง 2 (หะริณสุต) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5441 1333
 • จำนวนห้อง : 108 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phayaogateway.com
 • อีเมลล์ : phayaogateway@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย